Čarovný bubínek – DS Svatopluk Hodonín

Kdy: 13/06/2018, 10:00
Kde: Dům kultury

Kategorie:


Autor: Jan Makarius / Režie: Věra Slezáková 

Soubor:DS Svatopluk, Hodonín 
Pohádka na motivy indiánské báje vhodné pro děti od 5 let / hraje DS Svatopluk 

Hrají: Menebuš – zajíček                          Kamila Lupačová
Dené – mladý indián                                Jaroslav Hellinger
Taganela – Třešnička                                Magdalléna Režňáková
Tamanú – Stařeček Dub                            Stanislav Zámečník
Babička, Bříza Bělokorá                            Simona Jurenová
Pupukawa kouzelnice                                Dagmar Štefancová
Krkavec, datel                                            Michaela Režňáková
Víla podzimu, Náčelnice noci, Studánka   Jolana Hájková
Sněhová vločka, Jablúnka                        Tereza Lupačová

O představení

Zajíček Menebuš tam vypráví příběh indiánského chlapce Dané, který není spokojen mezi svými lidmi, zkrátka chce žít svobodně. Přátelí se s mladou Třešničkou – Taganelou, moudrým Stařečkem Dubem – Tamanú a Babičkou – Břízou Bělokorou. Ta je varovala, že lehkomyslně porušili zákony přírody, když Taganela neuposlechla hlasu Víly podzimu a neuložila se k zimnímu spánku. Unesla ji indiánská Kouzelnice Pupukawa, ta trestá stromy tím, že je mění ve sněhové vločky a z kamene zakletých stromů vysává mízu, s nadějí, že jí vrátí mladost a krásu. Zoufalý Dené i s vystrašeným zajíčkem Menebušem hledají radu u Stařečka Tamanů. Poradí jim i Sněžná sova – Náčelnice noci, kterou pomůže přivolat datel hnízdící v korunách stromu. Všichni tři se vydávají Taganelu hledat. Cestou  Dené odkrývá tajemství přírody, učí se rozumět její řeči a chápe, že jenom když si vzájemně pomohou vyhrávají i nerovný boj s Pupukawou. Největší zásluhu má zajíček Menebuš, když hrdinně vymění sedmimílové mokasíny a Pupukawě podstrčí taneční. Ale hlavně z tajemné studánky vykouzlí čarovný bubínek a ten zničí říši kouzelnice Pupukawy. Třešnička se proměňuje ze sněhové vločky opět v krásně kvetoucí strom, z bojácného zajíčka se stává hrdina, Tamanú a Bříza Bělokorá jsou rádi,že se opět shladali. A Dené se vrací ke svým lidem.
Hrou chceme předat poselství, abychom my dospělí, zachovali pro naše děti žijící část přírody, aby měli šanci přírodě rozumět a chránit ji. Aby nemuseli zvířata vidět jen v ZOO, ale naučili se vedle nich žít a respektovat jejich zákony dané moudrou přírodou. To je velké tajemství, o kterém se v příběhu vypráví. Snad se nám to aspoň trochu podaří.

Vstupné 40 Kč

Předprodej vstupenek: pokladna Domu kultury Horní Valy, Kino Svět Hodonín, Info centrum města Hodonín nebo online prostřednictvím tlačítka koupit.


děti, divadlo