Jednota bratrská

Kdy: 01/11/2017 - 31/01/2018, 07:00 - 15:00
Kde: Vlastivědné muzeum Kyjov

Kategorie:


Při příležitosti výročí 560 let založení jednoty bratrské je ve Vlastivědném muzeu v Kyjově uspořádána výstava, která seznamuje návštěvníky s dějinami a osobnostmi tohoto vysoce morálně etického církevního i historického fenoménu. Mezi nejzajímavější vystavené exponáty náleží bezesporu originální tisky z 16. a 17. století, např. Písně Duchovní Evanglické vytištěné v Kralicích v roce 1561, dále Bible kralická z roku 1613 nebo originál Komenského Kšaftu umírající matky Jednoty Bratrské z roku 1650 či hojně překládaná a ve své době i katolíky oblíbená Brána jazyků otevřená z roku 1716.

Jelikož jednota bratrská měla velmi silnou základu i v místním regionu, je na výstavě zpřístupněn i přepis seznamu všech bratří na ždánickém panství z roku 1611, což mohou přivítat zájemci o genealogii. K vidění je rovněž purkrechtní kniha Ždánic ze 16. století obsahující krom jiného také informace o duchovních jednoty bratrské na ždánickém panství.

Dětští návštěvníci, studenti, ale nejen oni se mohou dozvědět zajímavosti ze života Jana Blahoslava a hlavně Jana Amose Komenského, mohou proniknout do tajů výzdoby knih i sami poznat, jak moc se liší výuka abecedy dnes a za časů Komenského. Budoucí maturanti jistě ocení, že mohou na vlastní oči vidět díla, o kterých se učí v dějinách české literatury. Sami si pak mohou vyzkoušet, co si zapamatovali na časové ose, která je pro ně nachystána.

Nejen milovníci starých tisků si přijdou na své, zastoupeno je rovněž výtvarné umění, a to grafikami, např. jedna z nich pochází od Adolfa Borna, dále jsou k vidění busty, obrazy, případně ex libris s motivem Komenského či jednoty bratrské.

Výstava vznikala díky spolupráci Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzea Komenského v Přerově, Městského muzea ve Strážnici, Petra Janovského a Okresního archivu v Hodoníně. Mnohé ze zapůjčených exponátů zažívají v Kyjově svou premiéru.

Chcete se dozvědět, jestli ještě žijí potomci Učitele národů, co si Komenský myslelo sluneční soustavě, zapůsobil-li na švédskou královnu Kristýnu a mnoho dalších postřehů ze života českého génia, přijďte se podívat do nové budovy Vlastivědného muzea v Kyjově v době od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018, v časech pondělí až pátek od 8-12 a 13-16 hodin a v neděli od 12.30 do   16. 30. Těšíme na společné sdílení tradic a hodnot jednoty bratrské s jejich přesahem do současnosti.