Nositelé tradic

Kdy: 02/07/2017 - 13/09/2017, 12:30 - 16:00
Kde: Vlastivědné muzeum Kyjov

nahrávám mapu....

Kategorie:


Výstava Nositelé tradic se představí ve Vlastivědném muzeu Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov představí veřejnosti zcela ojedinělou putovní výstavu s názvem Nositelé tradic.  Na výstavě je prezentována práce všech 24 dosavadních držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje.

Od roku 2002 uděluje Ministerstvo kultury České republiky titul Nositel tradice lidových řemesel významným výrobcům a řemeslníkům tradiční lidové kultury z celé České republiky. Z Jihomoravského kraje bylo tímto titulem oceněno šestnáct lidových výrobců a řemeslníků.

Na ocenění Nositel tradice lidových řemesel navázal Jihomoravský kraj v roce 2012 schválením zásad pro udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje, s důrazem na zánikem ohrožené obory. V letech 2012-2017 bylo ocenění uděleno sedmnácti výrobcům. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců Krajského úřadu ocenit maximálně tři nominované kandidáty.

Jako ocenění jejich práce a připomenutí dnes již zanikajících znalostí a dovedností připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně putovní výstavu s jednoduchým názvem Nositelé tradic. Například z Kyjovska a Hodonínska budou na výstavě prezentováni řemeslníci a výrobci:  Ivo Nimrichter – černá hrnčina, František Joch – Strážnický modrotisk, Karel Hanák – habánská fajáns, Bohumil Šikula – bednář, Alexandra Kaňovská – keramika – fajáns, Iva Novotná – zpracování ovčí vlny, Anna Búřilová – dekorativní perník z formy, Markéta Maláníková – tradiční podlužácká výšivka.  Pozornost si samozřejmě zaslouží i práce dalších oceněných řemeslníků z celého Jihomoravského kraje, jejichž umění lze na výstavě zhlédnout.

V rámci výstavy bude také připravena předváděcí akce vybraných řemesel, která bude součástí jarmarku při kyjovských letních slavnostech 12. a 13. srpna 2017 na náměstí v Kyjově, kde si návštěvníci budou moci řadu z prezentovaných technik také vyzkoušet.

Výstava si klade za cíl především propagaci krajského a celostátního ocenění, propagaci oceněných tvůrců a připomenutí lidských dovedností v minulosti běžných, dnes však postupně upadajících v zapomenutí. Věříme, že se stane inspirací a důvodem k zamyšlení při hledání dalších vhodných kandidátů na tento titul.

Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Jihomoravský kraj.