Nové pohledy / Jiří Lukeš

Kdy: 11/02/2021 - 07/03/2021, Celodenní akce
Kde: Dům kultury

Kategorie:


Další v řade druhá virtuální výstava představí dílo Jiřího Lukeše. Autor tvořící v Dubňanech je spjaty s místním krajem a vše reflektuje ve své originální tvorbě.

Vážení hosté,

dovoluji si vás přivítat na první virtuální výstavě mého otce, pana Jiřího Lukeše.

A dovolím si krátce se podělit také se svými pocity, které mám, když je mi dovoleno nahlédnout do jeho nevelkého ateliérku.

Mám ráda jeho obrázky, jeho barevný svět, protože je plný poezie, protože se nesnaží šokovat, ale spíše pohladit, dát zapomenout na stres a šeď dnešního života, zprostředkovat barevnou, skoro pohádkovou krajinu svého dětství na Vysočině i nekonečné vinohrady Slovácka, vinohrady s příslibem vína, které mu tak chutná…

Mám ráda jeho anděly, když skoro vystupují z rámů a poskytují tomu, kdo se dívá, pomyslnou ochranu a naději…

Trochu mu závidím, že může do svého světa utéct, zavřít se do svého malého doupěte a tvořit svůj svět vlastní…

Nemluví o tom, ale jeho obrázky dnes přináší potěšení lidem bez nadsázky po celém světě, v Japonsku, Kalifornii, v New Yorku, na různých místech Evropy.

Rád cituje svého oblíbence Josefa Jíru, který říkával, že malíř vlastně celý život maluje jeden obraz…

Ale ten obraz má dle mého názoru mnoho variant, mnoho konotací, jako lidský život sám.

Posuďte sami…

Adriana Lukešová

 

Pro zobrazení přes celou obrazovku, použijte symbol tři tečky nahoře vpravo a volba FullScreen.


výstava, výtvarné umění