Petr Bulava – Monotypy

Kdy: 30/06/2020 - 31/07/2020, Celodenní akce
Kde: Dům kultury

Kategorie:


V tvorbě Petra Bulavy můžeme pozorovat objekty, jež spojuje motiv napínavého dění v prostoru. Ten je v autorově pojetí živým konfliktem statického a dynamického, dění a trvání, neustálým napětím toho, co bychom mohli nazvat prostorem vnitřním a vnějším. Metamorfózu, kterou objekty zpodobňují, zde zahajují prostorové souvztažnosti. Skulptury reagují na své bezprostřední okolí a konfrontují se s vlastním určením v hmotě a místě. Téma tak krystalizuje v otázku povahy a ztvárnění napětí vztahu objektu a prostoru. Vystavené objekty se ocitají v momentech přechodu od reálného k abstraktnímu, pozbývají své konkrétnosti a vyjevují subtilní podobu dynamického procesu proměny. Odehrává se zde divadlo nepolapitelného dění, v němž objekt probouzí vlastní vnitřní energii, aby se adaptoval či vzpíral svému určení v místě a hmotě. Objekt je tedy prostorem definován a zároveň se podílí na jeho struktuře, která interakcí s ním ožívá, nabývá nových forem či významů. Síť vztahů vnitřního a vnějšího prostoru, dění a trvání, koncentruje v napětí hmoty, v konfrontaci plného a prázdného, v pozbývání a nabývání konkrétního tvaru. Autor formu objektu rozevírá, nechává pronikat otevřený a uzavřený prostor, zpochybňuje její materiálové určení, či napíná setrváváním uprostřed tušeného procesu proměny. Citlivě pracuje s vychýlením tvaru z běžné rovnováhy, která charakterizuje pevné ukotvení konkrétního předmětu v hmotě. Toto dynamické avšak zároveň subtilní dění propůjčuje objektům nejednoznačnost a neidentifikovatelnost. V metamorfóze se objekt otevírá možnostem své realizace a novým dimenzím vlastního ukotvení v prostoru. Napětí vzniká vyjádřením momentu přeměny, jakýmsi ztvárněným vzlínáním hmoty, jež k okolnímu prostoru nezůstává lhostejná a odkrývá tak vnitřní konflikt dynamického a statického určení. Výsledkem jsou objekty kulminující svou vlastní vnitřní prostorovou energii, metamorfóza tvaru hovořící o životném významu objektu, která zpochybňuje statické ukotvení předmětu v hmotě a otevírá je tak do nových netušených sfér. (autor: JITKA ZEMANOVÁ / GALERIE + 420 / BRNO / 2011)

 

Vstup volný vždy hodinu před programem. 


výstava, výtvarné umění