přednáška VÝDŘEVA STUDNY JOSEFOV, KONZERVACE SACHARÓZOU

Kdy: 03/03/2022, 17:00 - 19:00

Kategorie:


 

Ve dnech 17. 6. – 26. 10. 2016 provedli archeologové Masarykova muzea v Hodoníně záchranný archeologický výzkum v lokalitě budoucí čističky odpadních vod v Josefově u Hodonína.  Celkem se podařilo zdokumentovat 21 zahloubených objektů datovaných do období raného středověku až raného novověku. Jednalo se o sídlištní jámy, pec a dřevěnou studnu. Nejvýznamnějším nálezem byla právě dřevěná roubená studna. Dřevěná konstrukce studny byla rozebrána a převezena do Hodonína k následné konzervaci. Unikátní je právě velmi dobře zachovalý stav studny. Takových nálezů je u nás velmi málo, na Hodonínsku se jedná teprve o čtvrtý nález svého druhu.

Chcete-li se o konzervaci studny dozvědět více, jste ve čtvrtek 3. března 2022 v 17 hodin srdečně zváni do víceúčelového sálu Vlastivědného muzea Kyjov na přednášku konzervátora Václava Pěnčíka, který ojedinělou konzervaci cukerným roztokem prováděl.