Sociální otázka, demokracie a sociální revolta:boj o charakter (československého) státu

Kdy: 06/12/2018 - 07/12/2018, 00:00
Kde: Sál Evropa

Kategorie:


Masarykovo muzeum v Hodoníně, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Kabinet TGM při Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádají od 6.12. do 7.12. vědecký seminář:
Sociální otázka, demokracie a sociální revolta: boj o charakter (československého) státu. Uzávěrka přihlášek druhého kola je 14.9. 2018. Více informací a přihláška ke stažení na http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/927/