Graffolklor

Kdy: 21/01/2021 - 07/02/2021, Celodenní akce
Kde: Dům kultury

Kategorie:


Autor obrazů: petr.crane

Pilotní výstavou v rámci nového projektu Foyer6je Graffolklor. V tomto výtvarném počinu vzniká fúze dvou směrů zdánlivě odlišných, ale jak se ukáže, směry jsou si dosti podobné. Umělecké díla provází hudba, která je také spojením dvou žánrů a umocňuje tak pocity propojení. Velmi děkujeme autorovi za poskytnutí alespoň části sbírky. Autor chtěl zůstat v anonymitě a my jeho přání respektujeme, proto toho o něm moc nenaleznete, ale mluví za něj dílo. Výstava s názvem Graffolklor byla v roce 2018 naší nejúspěšnější výstavou, protože její návštěvnost byla rekordní, a to jak na vernisáži, tak v průběhu. Přeji vám příjemný umělecký zážitek.

VSTOUPIT DO VÝSTAVNÍHO PROSOTRU 

Graffiti je v obecném smyslu druh neoficiálního výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábáním, leptáním. Vychází z původního řeckého slovesa γραφειν (grafein), psát. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury hip hopu, označované za kulturu protestu (přestože jde většinou o jev zcela nekulturní). Graffiti lze bez zřetele na hip hop vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem, příp. mural artem.

Folklór či folklor je označení pro osobité hudební, slovesné, taneční a dramatické projevy kultury integrovaných skupin obyvatelstva, například venkovského či městského. Někdy je mezi folklór zahrnována i lidová výtvarná a zvykoslovná kultura. Studiem folklóru se zabývá folkloristika. O udržování lokálních kulturních zvyklostí se často starají tzv. folklorní soubory.


výstava, výtvarné umění