Slovácké roky rokúcí

Kdy: 12/08/2021 - 29/08/2021, 08:00 - 17:00
Kde: Vlastivědné muzeum Kyjov

Kategorie:


V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí 100 let od konání prvního Slováckého roku a 150 let od založení kyjovského Sokola. Obě výročí spolu úzce souvisí, protože právě sokoli zorganizovali konání 1. ročníku Slováckého roku, a sice v rámci oslav 50. výročí založení kyjovské sokolské jednoty. Proto i dvě výstavy Slovácké roky rokúcí a Tužme se, které muzeum pro své návštěvníky připravuje, budou na sebe bezprostředně navazovat a budou se svým tématem navzájem prolínat. Původně jsme zamýšleli uspořádat výstavu jednu, ale při výběru materiálů na výstavu jsme dospěli k názoru, že je škoda, abychom se nechali omezovat prostorem výstavního sálu a veřejnosti nepředstavili bohatost sbírek kyjovského Vlastivědného muzea ke 100 let trvající historii Slováckých roků a k 150leté historii činnosti Sokola v Kyjově.

Výstava Slovácké roky rokúcí se bude konat ve dnech 12.–29. srpna 2021, zahájena bude v rámci konání Muzejní noci v sobotu 14. 8. 2021 od 18.00 hodin a výstava Tužme se! od 6. září do 24. října 2021 ve výstavním sále kyjovského muzea.