Stálá expozice Galerie výtvaného umění v Hodoníně

Kdy: 01/01/2014 - 31/12/2020, 00:00
Kde: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Kategorie:


Stálá expozice prezentuje veřejnosti díla zakladatelské generace spolku Sdružení výtvarných umělců moravských a díla výtvarníků regionu jihovýchodní Moravy od konce 19. století po současnost.

Otevírací doba:

út – pá … 9.00 – 17.00

so – ne … 13.00 – 17.00

Expozice v přízemí souvisí s historií spolku SVUM. Připomenuty jsou umělecké osobnosti působící na Moravě ke konci 19. století a ve 20. století: malíř a sochař Jakub Obrovský, malíři František Bohumír Zvěřina, Hanuš Schwaiger, Karel Žádník. Větší prostor je věnován malíři Jožovi Uprkovi a jeho bratru sochaři Frantovi Úprkovi. Společně s těmito pracemi jsou zde zastoupeny obrazy Cyrila Mandela a Antoše Frolky. V posledním sále přízemí jsou prezentovány ukázky děl dalších umělců zakladatelské generace sdružení: obrazy Stanislava Lolka, Aloise Kalvody, Romana Havelky, Františka Ondrůška a Ludvíka Ehrenhafta. Barevné grafiky jsou ukázkou díla Bohumíra Jaroňka, který vedle Joži Uprky působil jako jeden z vůdčích představitelů celého hnutí. Z mladších umělců této skupiny zakladatelů je větším počtem malířských i sochařských prací zastoupen Jakub Obrovský, později jeden z nejvýznamnějších reprezentantů sdružení. Krátkou dobu byli ve spojení se spolkem SVUM umělci Maxmilián Švabinský a Jan Štursa, představeni v expozici menší ukázkou. Významnou osobností, která byla od počátku ve styku s moravským uměním, byl Alfons Mucha. V expozici je vystavena raná studie ke Slovanské epopeji. Stálá expozice pokračuje díly umístěnými v prostoru schodiště, kde jsou nainstalovány obrazy Martina Benky a Augustina Mervarta.

V navazujících sálech prvního patra návštěvník uvidí práce tvůrců spojených s pozdější činností spolku SVUM. Zastoupen je Oldřich Blažíček, Josef Jambor, Bedřich Saňa, Václav Adolf Kovanič, Ferdinand Štábla, Josef Prokop, Karel Novák a Josef Konečný.

Poslední místnosti se snaží představit výtvarný život jihovýchodní Moravy od 60. let 20. století po současnost. Vystavena jsou díla Vladislava Vaculky, Vladimíra Vašíčka, Bohumíra Matala, Richarda Fremunda, Idy Vaculkové, Jaroslava Krále a díla současných výtvarníků souvisejících s regionem (Miroslav Kovářík, Ludmila Kováříková, František Cundrla, Cyril Urban, Otmar Oliva, Miroslav Malina, František Hodonský, Jan Pospíšil a další), o jejichž práce postupně galerie svou sbírku rozšiřovala.